8 УЧИЛИЩА РЕМОНТИРАТ УЧЕНИЧЕСКИТЕ СИ ОБЩЕЖИТИЯ СЪС СРЕДСТВА ОТ МОН

Начало » Последни публикации

04.02.2021

8 училища в страната са получили финансиране в размер на 6 124 371 лева от Министерството на образованието и науката през 2020 г. за ремонти на ученическите им общежития. Със средствата се подменя ВиК, електро и отоплителни инсталации, санират се сградите и се обновяват стаите, като по този начин се подобряват социално-битовите условия на живот на учениците, които са настанени в тях. На този етап ремонтите са приключили в три гимназии - НПГВМ "Иван Павлов" в Стара Загора, ПГТЕ "Хенри Форд" в София и ПТГ във Варна, а в останалите институции ще приключат през 2021 г.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разгледа днес изцяло обновеното общежитие към Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“. През миналата година училището е получило над 720 000 лева, като част от средствата са инвестирани в саниране, ремонт на покрива и отоплителната система. Подменени са санитарните възли в стаите и са обновени кухненските блокове, които са разположени на всеки етаж. В общежитието ще бъдат настанени над 90 ученици от други населени места, които се обучават в няколко училища в София.

Министър Вълчев разгледа също и новата лаборатория по подемна и асансьорна техника, в която гимназистите ще получат необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката и проектирането на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения. За изграждането на центъра са отпуснати 180 000 лева. В училището се създава и STEM център за повишаване на интереса и постиженията на учениците в областта на науките и технологиите. Очаква се кабинетите по химия, математика, роботика, физика и промишлена електроника да бъдат завършени в края на годината.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“