НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "УСПЕШНИ ПАРТНЬОРСТВА В МЛАДЕЖКАТА СФЕРА" 2012г.

Начало » Последни публикации

17.07.2012

Насоки за участие в конкурса:

Във връзка с отбелязването на Международния ден на младежта – 12 август 2012 г., Министерството на образованието, младежта и науката обявява национален конкурс на тема „Yспешни партньорства в младежката сфера”.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят в текстови вариант информация за успешно осъществени партньорски проекти, кампании, инициативи или други събития, реализирани в младежката сфера през последните две години (2011 и 2012 г.).

Описанието трябва да съдържа:

  • Дейности в полза на младите хора, реализирани чрез партньорство между общински и областни администрации, читалища, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. с активното участие на младите хора в съответното населено място (като се посочат ангажиментите на партньорите и броя на ангажираните в дейностите младежи);
  • Брой привлечени доброволци и ангажимент към проявата;
  • Ефект върху младите хора и резултат от реализираната инициатива;
  • Предприети действия за осигуряване на устойчивост на партньорствата.

Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 6 август 2012 г., до дирекция „Младеж“ в Министерството на образованието, младежта и науката на следните адреси: София 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 3, стая 320 или на електронна поща: [email protected]

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 12 август 2012 г. на младежки хепънинг, организиран от Министерството на образованието, младежта и науката в Борисовата градина в град София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“