МОН И GOOGLE ОБСЪДИХА ДИГИТАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

16.03.2021

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представители на технологичната компания Google и нейни партньори обсъдиха дигиталните инструменти за развитие на електронното образование в страната. По време на срещата министър Вълчев посочи, че училищата вече имат възможност да използват ресурсите и услугите на платформата на Google за образование чрез създадените и управлявани от министерството профили. Учениците и учителите работят с приложения, формуляри и електронни пощи по време на обучението. През последните години Министерството на образованието и науката (МОН) направи значителни инвестиции за обезпечаване на учебния процес в електронна среда и за въвеждане на дигитални ресурси, които съдействат за по-лесното усвояване на материала от учениците. Усилия се полагат и за подобряване на дигиталните умения на педагогическите специалисти. Професионалното развитие на педагозите е заложено и в подписания Меморандум за разбирателство между технологичната компания и ведомството. На този етап над 800 педагози са повишили дигиталните си умения и са сертифицирани по програми на компанията. Предвидено е в рамките на следващите пет години да бъдат обучени всички учители, които са изявили такова желание.

Ръководителят на сектор „Образование“ за Южна, Централна и Източна Европа Марк Санс Лопес отбеляза, че се полагат сериозни усилия в създаването на мрежи за взаимно учене между учителите. С технологични иновации преподавателите имат възможност да повишават мотивацията за учене на учениците и да подобряват качеството на обучението. Беата Галас - ръководител на сектор „Образование“ за Централна и Източна Европа постави акцент на доброто сътрудничество между МОН, училища и партньори, което е пример за ползотворна съвместна работа.

Министерството на образованието и науката продължава да работи в посока модернизация и дигитализация на българското образование. В следващите години ще бъдат изпробвани възможностите за онлайн изпитване на учениците.

В рамките на срещата директори и заместник-директори на четирите училища, които пилотно експериментираха тестването в електронна среда, представиха своя опит и впечатления. Предстои проектът да бъде разширен и към него да се включат и други образователни институции.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“