ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 680 689 ЛВ. ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 4 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

24.03.2021

Министерският съвет одобри 1 680 689 лв. за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по стартирали проекти на общините Бургас и Костинброд.

1 656 831 лева се отпускат на община Костинброд за строеж на детска градина за шест групи в град Костинброд, както и за пристрояване и реконструкция на детска градина "Виолина" в село Петърч. Община Бургас ще получи 23 858 лева за дейности, свързани с изграждане на две нови сгради за филиали на детски градини в бургаския комплекс „Братя Миладинови" и в кв."Горно Езерово".

Чрез Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се цели да се осигури финансиране за подобряване на материалната база на образователните институции, която да гарантира здравословни и качествени условия на обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Също така изпълнението на програмата е насочено към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в страната, с което ще се намали недостигът на свободни места в тях и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и предвиденото в нормативната уредба на дейностите в училищното образование, организиране на едносменен режим на учебния ден.

Общо 136 проекта бяха одобрени миналата година, след като правителството прие програмата. За нови детски ясли и градини и надграждане на съществуващи бяха одобрени 89 предложения. Предвидено е 41 училища и 6 професионални гимназии да получат средства за нови сгради и учебни корпуси и реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуващите. Предвижда са в рамките на три години да бъдат отпуснати общо 210 милиона лева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“