УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИХА ОНЛАЙН УРОК ПРЕД ВРЪСТНИЦИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ, МОНТАНА И ХАСКОВО

Начало » Последни публикации

29.03.2021

Бинарен урок на тема „Екипно земеделие“ представиха ученици от IX а клас в Професионалната гимназия по селско стопанство „Н. Пушкаров“ в град Попово, които се обучават в специалност „Агроекология“. Той бе наблюдаван от техни връстници от професионални гимназии, учители и експерти от областите Търговище, Монтана и Хасково.

Проектно-базираното обучение бе представено по време на иницииран от РУО-Търговище Първи междуинституционален мост между регионалните управления на образованието в трите града. Целта на урока е да се установи взаимовръзка между двете дисциплини „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, учениците да затвърдят знанията си и да извлекат ползите от екипната работа. Урокът е подготвен от учителите Явор Янков и Светла Николаева.

Държавният експерт в МОН Маргарита Гатева приветства участниците в срещата и изказа удовлетворението си от организирането на подобни инициативи, които целят обмяна на добри практики. Домакин на следващия открит урок ще бъде РУО – Монтана.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“