МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ ОТКРИ ИНОВАТИВНИ STEM КАБИНЕТИ В БОТЕВГРАД И СВОГЕ

Начало » Последни публикации

23.04.2021

STEM центровете са не само модерни кабинети, но и модел на учене, който провокира интереса на учениците да се обучават по природни науки и математика. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри иновативни STEM кабинети в Ботевград и Своге. По думите му в следващите години са предвидени средства за изграждане на модерни пространства във всички училища, така че всяко дете да има достъп до съвременна образователна среда.

STEM центърът в ОУ "Никола Й. Вапцаров"- Ботевград е на стойност 226 500 лв., които са отпуснати по програмата на Министерството на образованието и науката за създаване на иновативна среда. Учениците и учителите разполагат с кабинет по химия, физика и биология. Създадена е мобилна лаборатория с последно поколение технология - стереоскопични лаптопи, базирани на виртуална и добавена реалност, чрез които се повишава ангажираността на учениците към учебния процес. Обособено е и пространство за обучение в областта на електрониката, програмирането и роботиката, в което ще се набляга на практическата дейност. В него учениците ще експериментират и ще създават различни макети и прототипи, използвайки знанията си по различните предмети.

Министър Вълчев откри и STEM център “Нови технологии в обучението“ в Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ в град Своге. В него са разположени различни зони за виртуална реалност и роботика, електромобили, зелена енергия, компютърна графика, музикално и фото студио. Идеята е ученето да се съчетава с работа по проекти, свързани с реалния живот, като се насърчават творчеството и иновациите. Учителите ще могат да прилагат различни подходи на преподаване с видеоуроци, уеб-базирани платформи, интерактивна дъска и др. За изграждането на центъра са отпуснати 300 000 лева по програма на МОН, а училището е инвестирало допълнително 43 000 лева.

Министър Вълчев посети и 93 СУ "Александър Теодоров Балан" в София, чиято STEM среда е съставена от лаборатория за виртуална и добавена реалност, хуманоидни роботи, автономни агенти с изкуствен интелект, човеко-машинен интерфейс. Техниката е разположена в две помещения, които позволяват ученето да е динамично и многофункционално.

Модерната училищна среда спомага за прилагането на интерактивно обучение, чрез което учениците придобиват опит във визуализацията и презентирането на идеи, учат се на предприемачество, креативност и критично мислене. По програмата на МОН ще бъдат финансирани проектите на 113 държавни и общински училища. Миналата година средства получиха 150 училища в размер на 20 000 000 лева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“