МОН ПРЕДЛАГА ЗА ОБСЪЖДАНЕ СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ

Начало » Последни публикации

29.04.2021

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Списък на работодателите, които имат право да сключват договори за практическо обучение на студенти по съответната специалност за периода на обучението и за осигуряване на работно място след успешното им завършване, съгласно Закона за висшето образование през учебната 2021 – 2022 година.

В Списъка са утвърдени 146 работодатели, предложени от 7 ресорни министри - на икономиката, на здравеопазването, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите. За тези работодатели е заявена необходимост от 816 специалисти.
Целта е оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото, както и да се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Един от начините за постигане на това е осигуряване на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване, като се приложи механизмът, разписан в Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, приета през януари 2021 г.

Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката. Те ще са избрани от професионалните направления „Здравни грижи“, „Медицина“ „Ветеринарна медицина“, „Физически науки“, „Общо инженерство“, „Машинно инженерство“, „Химични технологии“, „Хранителни технологии“, „Металургия“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Енергетика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“ и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“