МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ГОСТУВА В ИНСТИТУТА ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА КЪМ БАН

Начало » Последни публикации

04.07.2012

Министър Игнатов определи Института по металознание като един от добрите примери в България, работещ за изграждане на активна връзка между науката и бизнес сектора. Това, което най-много впечатли министъра на образованието, младежта и науката, бе умението на чл.-кор. проф. Стефан Воденичаров да доведе задълбочените научни изследвания до тяхната пазарна реализация. Като допълни, че останалите научни звена на Академията, въпреки своята насоченост към фундаменталните изследвания, трябва да бъдат по-гъвкави, визирайки Института по металознание. „Смятам, че това е много добър образец!“ – подчерта министър Игнатов.

Директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии чл.–кор. Воденичаров изтъкна получените добри резултати от изследванията през последните няколко месеца при работа с материали на алуминиева и на желязна основа. «В сътрудничество с колеги от Русия и от Германия са получени нови материали, като целта е да се търси реализация в български предприятия», допълни чл.-кор. Воденичаров.

Една от темите на разговора засегна изграждането на първия технологичен парк (София Тех Парк) в България, ползващ се с подкрепата на президента на Р България Росен Плевнелиев. В този аспект министър Игнатов уточни, че Министерството на образованието, младежта и науката е определило екип, който да вземе участие в обсъжданията на бъдещата рамка на София Тех Парк.

Чл.-кор. проф. Воденичаров имаше възможност също така да запознае министър Игнатов с ръководения от него проект, насочен към защита на критичната инфраструктура в България от асиметрични терористични заплахи.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“