АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА ПЛАНИРАМЕ ДА СТАРТИРАТ ПИЛОТНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

11.01.2014

Ако искаме да намалим младежката безработица и да осигурим по- добра реализация на младите хора на трудовия пазар, трябва да въведем дуалната система. Това заяви министърът на образованието и науката Анелия Клисарова в предаването „Брюксел 1” по България он еър. Според нея цялото общество трябва да се включи във въвеждането на системата, за да стане тя реалност. Министър Клисарова се позова на социологически данни, според които 88% от учениците предпочитат да завършват средното си образование с професионална квалификация. „Учениците искат да работят и да получават практически умения. Задължително е да засилим практиката, а това може да стане само в условията на труд”, подчерта г-жа Клисарова.

За ролята на бизнеса министърът изтъкна, че той не само ще участва в плащането на образованието, но ще бъде включен в учебните планове и програми по практика. „Задали сме проучване за нуждите в различните райони на страната. Важно е и с какви умения иска бизнесът да завършат учениците – както в средното, така и във висшето образование, кои са практическите знания и умения, които са необходими, за да започне младият човек бързо работа”, каза министър Клисарова.

Министърът на образованието и науката обясни, че ще се стартира с няколко пилотни проекта, които се планират за 2015/2016 година и ще бъдат включени по оперативни програми. „В следващи бюджети, когато имаме известен опит, ще разчетем до каква степен ще участва бизнесът и до каква степен държавата”, отбеляза г-жа Клисарова. Тя обърна внимание, че има различен опит в страните, прилагащи дуалната система. Тя даде пример с Германия, където бизнесът плаща около 50% в обучението, а в Швейцария - 70%. В скандинавските страни от друга страна има пул, в който бизнесът събира средства и ги дава за професионално образование. Друг момент е начинът на участие на бизнеса по отношение на наставниците, които обучават.

Министър Клисарова изтъкна, че много често на младежи от професионалните гимназии, които са свързани с бизнеса, се дават и допълнителни стипендии за висше образование. „Много важен е и социалният момент. Родители спират децата си, защото нямат възможност да плащат за образованието. Ако направим така, че детето в условия на работна среда получава съответното възнаграждение и същевременно изучава общообразователните предмети и професионалната квалификация, аз съм убедена, че родителите ще бъдат мотивирани да пратят детето си на училище”, категорична беше министър Клисарова. Според нея така ще се минимизира социалният фактор като причина за отпадане на учениците от училище от една страна, а от друга – ще се върнат в системата вече отпаднали ученици.

Министър Клисарова изтъкна, че в момента специалисти работят по необходимите промени в законодателството, за да може дуалната система да заработи на практика. Промените ще бъдат обсъдени в рамките на Обществения съвет към министерството и ще бъдат публикувани в интернет.

По отношение на стратегията за учене през целия живот министърът отбеляза, че една от целите й е преквалификацията, която е много необходима особено при новите технологии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“