МИНИСТЪР ИГНАТОВ ПОЖЕЛА „НА ДОБЪР ЧАС!“ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА“ НА СТОЙНОСТ 1 803 911,71 ЛВ.

Начало » Последни публикации

21.06.2012

Днес, 21 юни 2012 г., министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов присъства на пресконференция по повод започване изпълнението на проект BG161P0009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

„Поздравявам ректора проф. Светослав Кокалов и цялото ръководство на Националната художествена академия, че спечелиха проекта – един прекрасен проект. Това е и една добра демонстрация как могат да си взаимодействат различните институции. И тук трябва да благодарим на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – заяви при откриването на пресконференцията министър Игнатов и продължи: „Другата хубава новина е, че вчера Министерският съвет одобри постановлението, с което за втора година на практика се осъществява нашият проект за реформа във висшето образование – диференцирано финансиране на системата. Тази година даваме допълнително до 25 процента на най-добрите професионални направления и специалности – подчертавам, че е към бюджета, който вече е отреден.

Нашите планове са за още по-голямо увеличение през следващата година – да въведем система на състезателно финансиране, тоест, осигурен бюджет и оттук-нататък се получава все повече.“

В заключение министър Игнатов пожела „На добър час!“ при изпълнението на проекта.

Ректорът на Националната художествена академия проф. Кокалов представи целите на проекта за осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в сградите на НХА на бул. „Цариградско шосе“ № 73 и на бул. „Г. М. Димитров“ № 100. Той се осъществява по линия на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано развитие“. Операция 1.1 „Социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Регионално развитие“. Като подчерта насочеността на проекта към подобряване на художественото обучение и образователните услуги на студентите посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност, проф. Кокалов изтъкна и друга важна функция – изграждане на достъп за лица с физически увреждания до учебните сгради.

Общата стойност на проекта е 1 803 911,71 лв. От тях финансовият принос на ЕС е 85%, националният принос е 10% и 5% е финансовото участие на НХА.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“