МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ПОЗДРАВИ АКАД. СТЕФАН ДОДУНЕКОВ С ПОЕМАНЕТО НА ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАН

Начало » Последни публикации

20.06.2012

Днес, 20 юни 2012 г., в Българската академия на науките се състоя церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания председател на БАН- акад. Стефан Додунеков. На церемонията по символичното предаване на ключа на Академията министър Сергей Игнатов заяви: „Искам да връча Почетния знак на Министерството на образованието, младежта и науката на акад. Съботинов, с което благодаря за всичките му усилия, които той положи за модернизирането и реформирането на БАН. Имали сме много спорове, влизали сме в тежки дискусии, но всичките тези спорове са били за търсене на най-добрия път за реформа на българската наука. Вярвам, че този диалог ще продължи вече без толкова драматизъм и в бъдеще.“

Като акцентира на положените резултатни усилия от страна на доскорошното ръководство на БАН за реформа, която да има ефект през следващите 20 – 30 години, министър Игнатов подчерта: „Убеден съм, че това, което бе предприето много успешно, ще бъде продължено от новия председател акад. Додунеков.“

При получаването на Почетния знак на МОМН акад. Съботинов сподели, че приемствеността има изключително значение за институцията БАН.Той подчерта, че академик Додунеков е избран със значително мнозинство заради представената програма, която има реалистичен характер. Тя е насочена със своя прагматизъм за решаване на проблемите в българското общество.

„През цялата си 140-годишна история БАН се е реформирала основно по две логики – едната е, която следва развитието на науката и научните изследвания и другата – развитието на обществените отношения в България“ – поясни акад. Додунеков и подчерта, че предприетата през последните две години реформа вече дава сериозни плодове.“Моите впечатления от работата на преструктурираните институти са много добри. Изключително важно е БАН да работи по нашите български национални приоритети. Приоритети, които идват както от изискванията на обществото като цяло, така и от управлението на българската държава. Академията е в пълна готовност да участва в реализацията на приетите от държавата стратегии. Основна цел в близките години е създаването на икономика на знанието. Много важен е въпросът, свързан с националния идентитет и особено с националната сигурност.“ Като изрази задоволство от положителното отношение на българското общество към БАН, което е стимулиращ фактор, акад. Додунеков благодари на министър Игнатов и изрази убеденост, че Българската академия на науките може да разчита на Министерството на образованието, младежта и науката и на Министерския съвет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“