МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ГОСТУВА НА СОУ„ХРИСТО БОТЕВ” – ВРАЦА

Начало » Последни публикации

01.06.2012

На 1 юни 2012 г. министър Сергей Игнатов откри нов кабинет по история с музейна сбирка в най-старото училище - СОУ„Христо Ботев” във Враца.

Освен чин-подкова, който препраща към основателя на държавата ни хан Аспарух, в кабинета са разположени витрини с археологически сбирки и експонати от миналото на региона, които са предадени от местния музей с акт за съхранение. Изградена е и възрожденска чешма от бял врачански камък, а в предверието са вдигнати римски колони. В оборудването на кабинетите от новото поколение училището е вложило 190 хиляди лева собствени средства.

Министър Игнатов изрази своето възхищение от новите кабинети по хуманитарни и точни науки и дари на училището ценни издания, посветени на съкровищата и иконите на България.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“