ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОП НОИР СЕ ПРЕИМЕНУВА НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

Начало » Последни публикации

04.08.2021

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОП НОИР СЕ ПРЕИМЕНУВА НА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ“

Правителството прие промени в устройствения правилник на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Променя се наименованието на агенцията и се увеличава числеността й. Целта е да се обезпечи ефективното изпълнение на следващия програмен период.

„Програма за образование“ е новото наименование на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма за образование и наука. Промяната е обусловена от дейностите по подготовката на програмен период 2021-2027 г. и кореспондира с целите за изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието.

Изменения са приети и в структурата и числеността на администрацията, с които се оптимизира административният капацитет на агенцията. Броят на служителите се увеличава с 9 и става общо 154. Деветте нови позиции са предвидени за сътрудници по управление на европейски проекти и програми, които ще бъдат назначени за срок до приключването на съответната програма. Техните възнаграждения се финансират изцяло от приоритетна ос „Техническа помощ“ на програмите.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“