ТРИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА ЗАПОЧВАТ ПРЕЗ 2022 Г.

Начало » Последни публикации

06.08.2021

Три национални програми за развитие на науката в България ще започнат да се изпълняват през следващата година, ако бъдат одобрени от правителството. Проектите им са публикувани за обществено обсъждане до 7 септември 2021 г.

Те са насочени към повишаване на изследователския капацитет в математическите науки, сигурността и отбраната, както и към стимулиране на повече учени да публикуват разработките си в реномирани научни издания. По изпълнението им ще работят различни висши училища, звена на Българската академия на науките (БАН) и други научни организации.

С 2 млн. лв. по програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“ ще се стимулира партньорството между БАН и Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ще се създават и използват споделени ресурси, като по този начин ще бъде консолидиран наличният научен потенциал. Ще се провеждат специализирани курсове за магистри и докторанти и ще се осигури кариерно развитие в областта на математическите науки. Благодарение на това се очаква както да бъдат задържани младите ни таланти, така и да бъдат привлечени обратно в страната перспективни български учени от чужбина.

Програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“ е с бюджет от 12 млн. лв. По нея се създават стимули за учените от висшите училища и научните организации да публикуват научните си изследвания в издания с голям международен престиж. Програмата ще действа на принципа на споделеното финансиране. Това означава, че за да получат финансиране от държавата, висшите училища, институтите на БАН и други научни организации трябва да имат собствени механизми и средства за поощряване на учените да публикуват в международнопризнати научни издания.

Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ е разработена по заявка и с подкрепата на министерствата на отбраната и на вътрешните работи. Тя е с бюджет от 6 млн. лв. По нея ще могат да се развиват иновативни системи за управление на антитерористичната дейност и на киберсигурността. В партньорство с бизнеса ще се разработят и съвременни системи и технологии за защита на информацията.

Проектите на трите научни програми можете да видите ТУК.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“