НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ „ЕРАЗЪМ“ В ЕВРОПА, 15 ГОДИНИ„ЕРАЗЪМ“ В БЪЛГАРИЯ“

Начало » Последни публикации

30.05.2012

На 30 май 2012 г. в аулата на Софийския университет бе отбелязано успешното изпълнение на секторната програма „Еразъм“ на национална конференция на тема „25 години „Еразъм“ в Европа“, 15 години „Еразъм“ в България“.

От името на министър Сергей Игнатов към участниците във форума се обърна г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката.

„От стартирането й през 1987 г. тази европейска инициатива промени живота на близо 3 милиона студенти в Европа, в това число и на повече от 11 000 студенти от България“, – отбеляза в началото на приветствието си г-жа Евтимова. „През годините от възможностите за пътуване по програмата се възползват не само студентите, но и преподавателския и административен персонал, като получават финансова подкрепа, за да преподават или да участват в различни обучения. Проучванията показват, че опитът, който придобиват, е безценен за усъвършенстване на уменията в области като езиково обучение и адаптивност, които впоследствие им помагат да придобият и специални качества за израстване в кариерата. Схемата също така помага за насърчаване на качеството на преподаване и на институционалното сътрудничество между 33-те участващи държави - 27-те държави членки на Европейския съюз, Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.“ – посочи г-жа Евтимова.

В експозето си тя подчерта важността на програма „Еразъм“ в контекста на Болонската декларация от 1999 г. за модернизация на висшето образование и като подкрепа за изграждането на качествен образователен капацитет. Десетки практики се подпомагат в България от „Еразъм“. „Тази програма значително допринася и за интернационализацията на университетите, а интернационализацията е процесът, чрез който университетите въвеждат мултикултурните и международни модели на обучение, както и изискванията и критериите за качество на висшето образование“ – каза зам.-министър Евтимова и добави, че програма „Еразъм“ е в основата както на европейската, така и на националната образователна политика.
„Тъй като интересът към възможностите за обмен силно се увеличава в повечето европейски страни, Европейската комисия призова за значително увеличаване на подкрепата на Европейския съюз за мобилността за висше образование. В предложението си за нова програма „Еразъм за всички“, която ще се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., се предвижда увеличение на бюджета на програмата със 70% в сравнение със сегашния период.“ – заяви в заключение зам.-министър Евтимова и изрази убеденост, че с обединени усилия ще се работи в полза на българските студенти, за да придобиват умения, както и за подпомагане на преподавателския и административния състав на висшите училища чрез възможностите на „Еразъм“.

Участниците в конференцията бяха поздравени и от проф. Румен Панков, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от директора на Центъра за развитие на човешките ресурси г-н Митко Шалев.

На официална церемония бяха наградени студенти, преподаватели и проекти по Интензивни програми, представени с публикации в сборник „25 години секторна програма „Еразъм“.

Форумът за отбелязването на 25-годишнината на „Еразъм“ в Европа и на 15-годишното успешно осъществяване на тази програма в България бе организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“