ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Начало » Последни публикации

08.09.2021

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОМЕНИ НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Министерският съвет одобри промяна в Наредбата за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта, приета през 2017 година.

Допълненията ще позволят на компетентните органи в България да удължават срока на валидност на Европейската професионална карта в случаи, посочени в европейски документи за признаването на професионалните квалификации.

Европейската професионална карта е процедура, която може да се използва за признаване на квалификации за практикуване на регулирана професия в друга страна от ЕС. Към момента тя е допустима за професиите на медицинска сестра с общ профил, фармацевт, физиотерапевт, планински водач и агент по недвижими имоти.

С промените се синхронизират разпоредбите на националното ни право с актовете на Европейския съюз, които уреждат тази материя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“