СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СИ ПАРТНИРА С ДВА ШВЕЙЦАРСКИ ИНСТИТУТА

Начало » Последни публикации

08.09.2021

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) ще си партнира с Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих и с Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана за развитието на научните изследвания в IT сектора в България. Това прие днес Народното събрание със Закона за ратифициране на Споразумението за сътрудничеството между чуждестранните институти, висшето училище и българското правителство.

Документът дава възможност Институтът за научни изследвания в IT сектора към СУ да получи наставничество за развитието си. Очаква се професори и научноизследователски състав от швейцарските научни организации да се включват в учебния процес. Двата института работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики за обучението на докторанти, за кариерно развитие и за хабилитация.

Партньорството ще бъде развито и чрез извършване на приложни научни изследвания и създаване на иновации в IT сектора с висока добавена стойност за българската икономика. Дейностите ще се обезпечат от държавния бюджет по линия на Националната пътна карта за научна инфраструктура. До края на 2030 г. са предвидени 166 541 000 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“