ФОРУМ „КОРЕЯ – БЪЛГАРИЯ 2012“

Начало » Последни публикации

30.05.2012

Днес, 30 май 2012 г., в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе форум „ Корея – България 2012“ с фокус върху развитието на партньорството между двете държави.

В експозето си при откриването на дискусията Н. Пр. д-р Чън Би-хо направи равносметка върху двустранните връзки в контекста на периода след първото издание на форума през 2010 г. Той акцентира върху динамиката и разширяването на обхвата на сътрудничеството между двете страни, като изтъкна интензивните контакти и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на науката и технологиите.

В приветствие от името на министър Сергей Игнатов към участниците във форума, г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, изрази убеждение, че има добри възможности за разширяване на традиционно доброто сътрудничество между двете страни. По отношение на обмена между младите хора - през настоящата седмица младежка делегация от България гостува в Корея. Идеята е добрите практики, с които българите се запознават по време на пребиваването си, да могат да прилагат в родината си. Традициите на България в областта на образованието са известни, сподели зам.-министър Евтимова. Като изрази задоволство от провеждането на дискусията, тя пожела успех на форума.

Представители на академичните ръководства на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, на БАН, както и на корейски и български институции и организации, взеха участие в обсъжданията.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“