ЗАПОВЕДИ за определяне на нова дата за провеждане държавните зрелостни изпити, теста по математика и национално външно оценяване за учениците в VII клас от училищата на територията на област Перник

Начало » Последни публикации

23.05.2012

Заповед № РД 09-641/23.05.2012 г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от ЗНП за учениците от училищата на територията на област Перник, във връзка с обявено със заповед № РД 39/22.05.2012 г. и Заповед № РД 41/23.05.2012 г. на областния управител бедствено положение на територията на област Перник след земетресение на 22.05.2012 г.

Заповед № РД 09-639/23.05.2012 г. за организиране и провеждане на национално външно оценяване за учениците в VII клас от училищата на територията на област Перник, във връзка с обявено със заповед № РД 39/22.05.2012 г. и Заповед № РД 41/23.05.2012 г. на областния управител бедствено положение на територията на област Перник след земетресение на 22.05.2012 г.

Заповед № РД 09-640/23.05.2012 г. за определяне на нова дата за провеждане на теста по математика за учениците в VII клас от училищата на територията на област Перник, във връзка с обявено със заповед № РД 39/22.05.2012 г. и Заповед № РД 41/23.05.2012 г. на областния управител бедствено положение на територията на област Перник след земетресение на 22.05.2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“