15 827 СТУДЕНТИ СЪС СТИПЕНДИИ И 5 798 С НАГРАДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Начало » Последни публикации

20.05.2012

На 20 май 2012 г. бе обявено класирането за студентски стипендии и награди по проект BG051PO001 - 4.2.04 "Студентски стипендии и награди" - втора фаза, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През летния семестър на учебната 2011/2012 година 15 827 студенти ще получат 5 месечни стипендии по 120 лв., а 5 798 студенти ще получат еднократни награди в размер на 200 лв.

В момента тече подготовка за третата двугодишна фаза на изключително успешния проект на Министерството на образованието, младежта и науката, който стартира през 2008 г. Тя ще е на стойност 47 млн. лв., и ще се реализира от началото на следващата академична година.

Класирането за стипендии и награди е публикувано на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg . Всеки кандидатствал студент може да провери индивидуалното си класиране като влезе в персоналния си акаунт. На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“