БРОЙКИТЕ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО НЯМА ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОСЪДНИЯ МИНИСТЪР

Начало » Последни публикации

14.10.2021

Броят на студентите, които ще се обучават задочно по специалност „Право“, ще се определя в план-приема за обучение на студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации за съответната академична година. Той няма да може да бъде увеличаван впоследствие по предложение на министъра на правосъдието. Тази нормативна промяна одобри днес Министерският съвет.

До момента министърът на образованието и науката, след предложение на правосъдния министър, можеше да предлага допълнителни бройки за задочно обучение по право. Мярката беше заложена временно, но с отмяна на друг нормативен акт придоби трайно действие.

От следващата академична година задочното обучение по право ще се регламентира по действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Досега този документ определяше правилата само за редовно обучение по право.

Остава възможността държавните висши училища да предлагат за утвърждаване от правителството бройки за задочно обучение по право.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“