28 СТУДЕНТИ ЩЕ СТАЖУВАТ В БТА ПО ПРОЕКТА НА МОН „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Начало » Последни публикации

15.10.2021

Българската телеграфна агенция (БТА) започва първата си платена стажантска програма в партньорство с Министерството на образованието и науката по проекта „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 28 студенти от седем университета ще трупат практически опит в БТА до април 2022 г.

„Надяваме се всеки студент, преминал практиката в БТА, да получи практически знания и по-добра реализация на пазара на труда“, коментира Марина Гагова, част от екипа по проекта "Студентски практики - Фаза 2" на МОН. Тя пожела успех на стажантската програма на БТА.

Стажантската програма е породила интереса на близо 100 кандидати. Практиката в реална работна среда на първите 28 одобрени ще се провежда в рамките на 240 астрономически часа. Освен в репортерския занаят студентите ще трупат опит в общо 21 направления като графичен дизайн, счетоводство, маркетинг и др.

Стажантите са от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Технически университет, Национална художествена академия, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Тракийски университет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“