МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ИНОВАЦИИТЕ ЩЕ СА УСЛОВИЕ ЗА ДЪРЖАВНО И ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Начало » Последни публикации

22.10.2021

Наличието на иновационен потенциал и създаването на иновативни продукти ще са условия висшите училища и научноизследователските организации да получават национално и европейско финансиране в следващите години. Усилията на Министерството на образованието и науката са насочени към сближаване на научните изследвания и иновациите.

С тези думи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков се обърна към участниците в Кръгла маса за възможностите за сътрудничество между Европейския институт за иновации и технологии и българските университети, научни звена и иновативни компании. В онлайн дискусията се включиха още комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и министърът на икономиката Даниела Везиева.

Проф. Денков подчерта, че наличието на иновационен потенциал ще е основно изискване за висшите училища и научноизследователските организации при кандидатстването по проекти от Плана за възстановяване и устойчивост и по оперативните програми. „В Плана има част за изследователските университети и за реформите в БАН. В програмите си за развитие те трябва да опишат плановете си за създаване на иновации. Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентности също ще получават средства само ако имат такива планове“, посочи министърът на образованието и науката.

Той обяви, че се работи по надграждане на Закона за насърчаване на научните изследвания, за да бъдат обвързани научните разработки и иновациите. С новия закон ще се отворят възможности за повече публично-частни партньорства и ще се регулира финансирането на изследванията и създаването на модерни технологии и продукти с публични държавни средства. Същата философия ще залегне и в националните програми за наука, които в момента са насочени предимно към научните изследвания. „В бъдеще ще са ръка за ръка с иновациите и комерсиализацията на резултатите от разработките“, добави проф. Денков.

Комисар Мария Габриел представи пред участниците всички инструменти за насърчаване на научните разработки и иновациите на ЕК, като акцентира, че правителството полага усилия да стимулира университетите и научните организации да се възползват от тях.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“