ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЩЕ ФИНАНСИРА НАД 160 НОВИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Начало » Последни публикации

27.10.2021

Повече от 160 научни проекти на български учени ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Те са от всички научни области и са на обща стойност над 21,5 млн. лв. 

Общо 34 от проектите, за които ще бъдат отпуснати средства, са на млади учени и постдокторанти. Сред изследванията са теми, свързани с ефектите на комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси, със слабо изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близките галактики и други. 

Част от темите на останалите научни проекти са: нови математически модели за анализ на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични материали за опазване на околната среда; дигиталното разделение и социалните неравенства; изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер; комплексна оценка на генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели в България; жените в българската литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници и други.

В конкурса за  „Българска научна периодика - 2022 г.” ще бъдат подкрепени повече от 60 български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв.

В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както и подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет от 1,4 млн. лв.

Класирането за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ можете да видите на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1358

Класирането за „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“ – на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1359 

Класирането за конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ – на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1369

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“