СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ЛИДЕРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ В ТАМПЕРЕ, ФИНЛАНДИЯ

Начало » Последни публикации

11.05.2012

Независимата международна организация Световна мрежа на млади лидери и предприемачи ('World Network of Young Leaders and Entrepreneurs' - WNYLE) ще проведе Световна конференция на младите лидери и предприемачи в периода 13 - 15 септември 2012 г. в гр. Тампере, Финландия. Конференцията е годишен световен форум, който събира най-талантливите млади лидери и предприемачи от целия свят. На форума 50 избрани млади лидери и предприемачи ще представят новаторските си идеи на местно равнище и предприемаческите си инициативи. Младежи и международни наблюдатели ще се срещнат „лице в лице“, за да обединят усилията си за подобряване на положението в света. Подбрана комисия от световни лидери ще сподели визия и опит с участващите младежки лидери и предприемачи.

Кандидатите, желаещи да се присъединят към групата „Обещаващи млади лидери и предприемачи“ трябва да подадат заявление и ако бъдат избрани ще получат финансова подкрепа, която да покрие разходите им за път и настаняване.

Повече подробности за конференцията, начина на регистрация, за подбора на млади лидери и предприемачи, както и за финансовата помощ, могат да бъдат намерени на: www.wnyleworldconference.org

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“