ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Г-ЖА МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДЕЦАТА В ПОДКРЕПА НА ИНСТИТУЦИИТЕ”

Начало » Последни публикации

09.05.2012

На 9 май 2012 г. от 9.00 часа в зала „Европа 1” на хотел „Дедеман Принцес”, София, заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Милена Дамянова участва в конференция на тема „Децата в подкрепа на институциите”.

При откриването на форума представителят на УНИЦЕФ за България г-жа Таня Радочай сподели, че за нея е голяма чест да поздрави участниците в конференцията точно днес, в Деня на Европа. Нейният призив е политиците да разговарят с младите хора, с децата и да се вслушват в тяхното мнение. Само така те ще могат да разберат за какво мислят децата, за какво мечтаят и каква е тяхната мотивация за участие в обществения живот.

Поздравления към участниците във форума отправиха омбудсманът на Р България г-н Константин Пенчев, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Р България г-н Тодор Попов.

Заместник-министър Милена Дамянова разгледа детското участие през призмата на проектозакона за предучилищното и училищното образование. Тя сподели опита на екипа на МОМН в изграждането на диалог с учениците, като посочи за пример сформираната по повод ученическите протести за по-дълга ваканция работна група от ученици, които по-късно се включват в обсъждането на новите моменти в проектозакона за предучилищното и училищното образование. „Продуктът, който разработихме заедно и фактът, че вече е приет от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание, е показателен за това”, каза г-жа Дамянова като потвърждение, че синхронът между участниците в даден процес е изключително необходим. Ключова стъпка към промяната в новия закон е участието на всички заинтересовани страни, делегиране на права и отговорности, както на детските градини и училищата, така и на структурите на участващите в образователния процес страни (учители, родители, ученици, местна общност) с оглед на техните потребности и на личния им просперитет. Заместник-министър Дамянова подчерта, че една от основните цели на възпитателната политика, залегнала в законопроекта, е представянето на възможност на децата и учениците за живот в общност, която ги подкрепя и която те подкрепят; в която те имат свободата да бъдат себе си и имат силите да променят живота на общността чрез демократичен процес. „Ако се даде свобода на учениците да вземат решения за бъдещето си и за училището, да поемат отговорността за постъпките си, те ще могат да вземат правилни и мъдри решения. Заедно със семейството, училището е най-важната движеща сила за създаването на информирани, отговорни и активни граждани”, каза в заключение тя.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-н Калин Каменов направи презентация на „Механизъм за детското участие – възможности и перспективи пред българските институции и организации”, с който да се постигне реално детско участие на различни равнища чрез приобщаване, възпитание и образование на децата от най- ранна възраст и включването им в дейности, които да подпомагат тяхната активност в полза на обществото.

Целта на форума е да се насърчат и обединят усилията на институциите и организациите за поощряване на детското и младежко участие на местно, национално и европейско ниво. По този начин ще се утвърди правото на децата да бъдат чути, правото пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политика за тяхното бъдеще, както и да се изгради активно гражданско общество, в което интересите на децата да са от първостепенна важност при решаването на всички засягащи ги въпроси.

Конференцията е организирана от Държавната агенция за закрила на детето, съвместно с УНИЦЕФ и със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

В нея взеха участие още областни управители, кметове на общини, членове на НСОРБ, началници на регионални инспекторати по образование, неправителствени организации и представители на Съвета на децата към ДАЗД.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“