ОДОБРЕНИ СА НАД 500 000 ЛЕВА ЗА ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ И БИЗНЕС

Начало » Последни публикации

08.12.2021

Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ се разпределят общо 247 244 лева. Средствата са за две общински училища в Пловдив и Бургас, които провеждат обучения по програмиране на 658 ученици от X, XI и XII клас. Това са гимназисти, които не изучават „Компютърни науки“, но чрез занятията могат да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист“.

Одобреното финансиране е за транспорт, храна и нощувки на учениците, които пътуват от други населени места. В сумата са включени възнагражденията и командировките на преподавателите и специалистите, които работят с учениците. Покриват се разходите за технически и софтуерни услуги, осигуряване на канцеларски материали и консумативи, наем на зали и помещения и др.

Отделно кабинетът одобри 234 410 лева по Национална програма „Бизнесът преподава“. От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда. Педагозите ще участват в семинари и работни проекти на фирми, за да осъвременят знанията си по предметите, които преподават.

По Национална програма “Иновации в действие” се отпускат 39 995 лева. Със средствата ще се организират регионални форуми за представяне и популяризиране на добри образователни иновации. На срещите могат да присъстват учители, ученици, представители на висши училища, научни институти и други.

30 000 лева ще бъдат предоставени по Национална програма „Професионално образование и обучение“. Парите са за едно общинско училище, което е разработило електронно учебно помагало за професионално образование и обучение. С тях ще се покрият разходи по разработване и оценяване на учебния материал.

Одобреното днес финансиране се предоставя по бюджетите на общините за настоящата календарна година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“