НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Начало » Последни публикации

05.04.2012

Народното събрание на Република България прие Закон за младежта. Той регламентира отговорностите и координацията между държавните, областните и общинските структури, както и между държавата и представителите на младите хора за планиране и изпълнение на политиката за младежта в страната.

Законът предвижда структурирането на национален консултативен съвет за младежта към министъра на образованието, младежта и науката, в който ще участват освен заместник-министри на ресорните институции, представители на Националното сдружение на общините и младите хора в страната. По този начин ще се гарантира участието на младежите при формиране на политиката за тях.

Законът определя понятията за „младеж“, „младежки дейности”, „младежки работник“, „младежка организация“ и „национално представителна младежка организация“ и регламентира задължението на държавата и общините да насърчават и подпомагат осъществяването на дейности и услуги в полза на младите хора.

Според Закона „младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години, а младежки организации са тези, в които две трети от членовете са млади хора.

За национално представителната младежка организация се счита такава, която има поне 900 членове и извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната.

Ще бъде създадена Национална информационна система за младежта, в която ще се съдържат данни за младежките организации в страната, изследвания за състоянието на младежта, както и актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“