МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДИ ХОРА В С. ДОЛНИ ЛОЗЕН

Начало » Последни публикации

24.01.2012

На 24 януари 2012 година, в 11 часа министър Сергей Игнатов официално откри Наблюдаваното жилище за млади хора, напускащи социалните институции, намиращо се в с. Долни Лозен. Жилището е част от проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, финансиран от фондация „Велукс”, Дания и подкрепен от Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец – Зона Европа. Основната цел на проекта е деинституционализацията на децата в социалните заведения и осигуряване на подкрепа за успешната им интеграция в българското общество.

В наблюдаваното жилище ще се настаняват 12 младежи, за срок от три месеца до една година, които ще имат възможност да изграждат умения за самостоятелен живот, да се включат в различни образователни и обучителни курсове, дейности на Българския младежки Червен кръст. Младите хора ще бъдат подпомогнати от доброволци и специалисти в намирането на работа. По този начин ще бъде стимулирано тяхното социално включване, самоинициатива и формиране на способност за поемане на отговорности.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“