ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ: УСПЕХЪТ В СФЕРАТА НА ПОЗНАНИЕТО ВИНАГИ Е СВЪРЗАН С КАУЗАТА „НАУКА“

Начало » Последни публикации

28.03.2014

„Мобилността винаги е била приоритет в работата на МОН. Знанието разширява хоризонти, а това се постига и чрез опознаването на други хора,  други култури, на чуждия опит“.

Това заяви в експозето си заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев при откриването на  EUROAXESS ROAD SHOW – България на 28 март 2014 г. – София. В рамките на форума в Пловдив и София се проведе двудневен семинар „Хартата на европейските учени и Кодексът на поведение за наемане на учени – ползи и трудности при присъединяването на научните организации в България“.

Заместник-министър Кръстев подчерта, че през настоящата година МОН продължава инициативите си, свързани с финансиране на мобилност на млади учени, на ученици, студенти и преподаватели.

„Наред с възможностите, които предоставя програма „Хоризонт 2020“ в рамките на средствата,  с които ще разполагаме като държава членка по програмата „Еразъм за всички“, ние ще финансираме отново дейности, свързани с мобилност на преподаватели, на студенти и учени. Стартираха инициативите с teaming и twinning по програмата, които са изключително важни, особено когато говорим за мобилност. Предоставят се широк кръг възможности във всяко едно отношение, свързано с подготовката на млади учени, на докторанти, на постдокторанти – с обмена на опит не само от гледна точка на провеждането на научни изследвания, но и на въпроси, свързани с мениджмънта, на управлението на научноизследователски организации и на висши училища.

Трябва да бъдем активни. Успехът в сферата на познанието винаги е свързан с индивида, с човека, с хората, които стоят с усилията си, с личната си посветеност на каузата „наука“, зад реализацията на всяко изследване“ – каза г-н Кръстев и поздрави участниците в събитието от името на министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова. Той  им пожела успех във всички начинания.

За значимостта на успешната реализация на български учени в европейски научни структури, включително и висши училища, с успешни проекти на форума говориха и г-жа Дора Крумова, съветник политически анализи в Представителството на Европейската комисия в България и проф. д-р Албена Чавдарова, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - домакин на събитието.

За работата на българската част на мрежата EUROAXESS и за възможностите за подпомагане на научните организации и на учените у нас говори г-жа Светлана Димитрова, мениджър на програмата и координатор за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В нейната презентация бяха посочени полезни начини за консултация и за подпомагане на мобилността чрез центрове и контактни лица в България.

По време на деловата работа на форума с акцент „ЕС в помощ на изследователите при намиране на работа и мобилност“  прагматични съвети и свой опит споделиха успешни учени с реализирани в чужди научни структури проекти, както и други координатори.

В работата на семинара взе участие и д-р Мариела Деливерска, директор на дирекция „Наука“ в МОН.

Вчера в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе първата част на EUROAXESS ROAD SHOW  и на семинара.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“