СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БИЛИНГВАЛНОТО ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОДПИСА В МОН

Начало » Последни публикации

07.04.2014

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Атанаска Тенева и  г-н Гийом Робер, съветник  по сътрудничеството и културната дейност към  Френския културен институт в България, представляващ Посолството на Франция у нас, в присъствието на френския посланик, Н.Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан,  подписаха споразумение за сертифициране на билингвалното франкофонско обучение в България.

Споразумението се подписва между Министерството на образованието и науката и Посолството на Франция в Р България - Френски институт в България. На основание на подписания документ на българските ученици от XI клас, в паралелки с интензивно изучаване на френски език, в които се преподават учебни предмети на френски език, ще се издава сертификат за билингвално франкофонско обучение. Споразумението влиза в сила от учебната 2014-2015 година.

Ако учениците по свое желание искат да придобият този сертификат, ще трябва да си изберат тема от учебен предмет, който са изучавали на френски език в  IX и в X клас, и да подготвят устно представяне на френски език, направено въз основа на предварително подготвени материали в периода септември - април на съответната  учебна година.

Всяко училище самостоятелно ще организира целия процес, както и съответната педагогическа помощ за подготовка на учениците. Учениците ще се представят в своето си училище пред  тричленна комисия, състояща се от учител, който преподава съответния учебен предмет на френски език, един учител по френски език и един член на комисията, франкофон, определен от Френския институт в България.

Общите критерии за оценка се изготвят от българо-френска работна група. Сертификатът се връчва само на учениците с резултат над определения в критериите за оценка минимален праг.

След подписването на споразумението заместник-министър Тенева благодари за предоставената  възможност на учениците, изучаващи интензивно френски език, да получат този сертификат. „По този начин  българските деца ще могат да покажат своите знания по учебните предмети, които изучават на български и на френски език. Според мен всеки един нов език е прозорец към света и е много добре, когато младите хора  създават приятелства и могат да разказват и споделят наученото от тях поне на тези два езика“, подчерта  г-жа Тенева.

От името на Френския институт и Посолството на Франция г-н Гийом Робер  също благодари за тази нова стъпка на сътрудничество. „Присъствието на френски стажанти-учители в обучението по френски език в България е предимство и шанс за българските ученици. Това е изключителна възможност да участваме във Вашето отваряне към света и Европа. Надяваме се така френският език да участва малко повече от другите езици  в отварянето към света и Европа“, с удовлетворение заяви г-н Робер.

Н.Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан  също изрази задоволство от подписването на споразумението. Той съобщи, че скоро ще бъде подписано споразумение между френския лицей „Виктор Юго“ и Департамента за езиково обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ за изучаване на български език във френския лицей със сертификат. „Така нашето сътрудничество ще важи не само за българите, които учат френски във френската гимназия, но и за французите, които учат български език“,  заяви в заключение той.

Основната цел на това Споразумение е да се стимулира   билингвалното обучение на френски език, като се оцени фактът, че езикът е същевременно и средство за придобиване на научни знания, и за професионална ориентация на младите хора.  Възможността за придобиване на сертификат за билингвално франкофонско обучение ще допринесе за усъвършенстване на говорните компетентности по френски език на учениците, както и за развиване на техните научни интереси и умения за изследователска дейност.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“