НАД 1000 БЪЛГАРИ МОГАТ ДА ВАЛИДИРАТ ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ СИ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

Начало » Последни публикации

08.04.2014

«Чрез въвеждането на системата за валидиране, ще се даде възможност на безработни, отпаднали от образователната система или заети лица да валидират уменията и компетентностите си в различни области», заяви заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева при откриването на събитието, на което се представиха първите резултати от дейностите по проект «Нова възможност за моето бъдеще».

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката с подкрепата на Националната агенция за професионално образование и обучение и има за цел да въведе система за валидирането на знания и умения, придобити в живота, по време на работа или чрез упражняване на хоби, за което хората не притежават документ за професионална квалификация.

«Изграждането на Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности чрез  нормативно регламентиране на възможността всеки да може да получи документ за професионалните знания, умения и компетентности е един от фокусите на законопроекта за промени в Закона за професионалното образование и обучение“ обясни заместник-министър Тенева.

Проектът, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд, е на обща стойност 5 862 200 лева.

Резултатите от проекта до момента показват, че от началото на 2014 година над 7500 българи са консултирани за възможностите за признаване на уменията им, придобити по неформален и самостоятелен път.

 Данните сочат, че 72 % от потърсилите информация (5543) за валидирането са заети, 1579 нямат работа, 460 са самонаети. От кандидатите за валидиране, които трайно са без работа, са 253 души. Най-голям интерес към това да получат документ  за уменията си, придобити по неформален път, са хората между 44 и 54 години, почти 41% от тях са жени (945). На второ място са хората в предпенсионна и пенсионна възраст. 2141 българи на възраст между 55 и 64 години са потърсили консултантите по валидиране в страната. 1461 са пенсионерите, които са се заинтересували от валидирането, 787 от които са жени.

1863 от кандидатите са висшисти, 64 от кандидатите за валидиране на знания и умения не са завършили дори начално образование, 5118 от тях са учили, а 4245 са успели да завършат 12 клас. Висшистите, които искат да получат документ за още една професия са близо 1900 души.

Повече от 200 професионални гимназии валидират знания и умения в рамките на проекта «Нова възможност за моето бъдеще.». Най-много гимназии в страната (64) предлагат да признават знания за електротехници, 46 училища на национално ниво ще валидират знания за техници на компютърни системи, 45 – за икономисти, 40 – за ресторантьори, 39 – за електромонтьори, 36 – за готвачи и др. 23 училища могат да признаят уменията и компетенциите на техници на енергийни системи, сред които в областта на газо- и топлотехниката, климатиците. Валидиране по тези професии се осъществява в професионалните училища в Бургас, Варна, Горна Оряховица, Козлодуй, Плевен, Пловдив и София. По едно училище в цялата страна ще  признава знанията на хора с интереси в графичния дизайн (Варна), леярството (Силистра), геологията (Перник), биотехнологиите (Плевен), дивечовъдството (Берковица). Професионална гимназия във Велико Търново валидира знания и умения за помощник-възпитатели. Професионална гимназия в Банско признава знанията за планински водачи, а гимназията в Радомир признава знанията на хора, които искат да получат професионална квалификация за куриери.

Лицата, които нямат документ за програмист, но упражняват свободно професията, могат да получат документ за това в професионални гимназии в Добрич и Монтана, компютърните графици могат да признаят знанията си в училищата в Перник, Варна и Враца. Гражданите със счетоводни знания и умения могат да получат документи признание в гимназиите в Свищов, Велико Търново, Разлог, Петрич и Силистра.

За една от най-новите професии, „Организатор на интернет приложения“, знания валидират в 6 града на страната - Варна, Провадия, Свищов, Кюстендил, Плевен и Търговище.

Валидирането на знания, придобити в неформалното учене или по време на упражняването на професия е важен процес, който ще подпомогне преквалификацията на гражданите и ще увеличи шансовете им при намиране на работа.

Всеки, който иска да му се признаят определени знания, умения и компетенции, за които няма документ, може да се обърне към социалните партньори – работодателите, синдикатите, бюрата по труда и професионалните гимназии. След среща с първоначален консултант, кандидатът ще бъде насочен, в зависимост от професията, която е избрал, към професионална гимназия, в която се прилага валидирането. След  това специална комисия в училището заседава и прави преценка кои са областите, в които знанията и уменията се признават, както и какво е необходимо да бъде доучено. При успешно преминаване на изпити по теория и практика кандидатът получава документа за компетентностите, които притежава. До края на 2014 година кандидатът има право да се възползва от възможността да получи безплатни консултации от преподаватели в професионалната гимназия за наваксване на пропуснатото. Ако кандидатите не са готови или не успеят да се справят с изпитите им се подготвя план за самоподготовка или допълнително обучение, за да усвоят необходимите знания и умения за успешно преминаване на изпитите.

Информация за възможностите за получаване на консултация може да се получи на телефон 070013773 на цената на един градски разговор.

Въвеждането на системата за валидиране е полезно за гражданите, защото спестява средства и време. По този начин се спестяват средства за преминаване на задължително професионално обучение. Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Така предприятията могат да насочат свои служители към професионалните гимназии, като част от политиката си за повишаване на квалификацията на кадрите си. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“