СЪОБЩЕНИЕ НА МОН

Начало » Последни публикации

08.04.2014

Поради служебна ангажираност на председателя на комисията за провеждане на конкурси се променят датите за провеждане на конкурси за началници на следните регионални инспекторати по образование (РИО):

РИО - Благоевград;

РИО - Сливен;

РИО - Разград;

РИО - Бургас

на 16.04.2014 г. от 10,00 часа в зала 3 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН), гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, а за:

РИО - Монтана;

РИО - Ямбол

на 17.04.2014 г. от 10,00 часа в зала 3 на VII етаж, в сградата на МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“