МИНИСТЪР КЛИСАРОВА: ПРАВИМ РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЪЩО ЩЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ

Начало » Последни публикации

11.04.2014

„Нашата цел е да въведем единна система, която да включва регистър на всички учители в България и на тяхната квалификация. За центровете, които имат право да провеждат такива квалификационни курсове на учителите, също ще бъде създаден регистър.“ Това каза министърът на образованието  и науката  проф. Анелия Клисарова при представянето на проекта за стратегия за развитие на педагогическите кадри на форума  „Образованието – модерно, достъпно, качествено“, който се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Във форума взеха участие представители на местната власт, ректори и преподаватели от висши училища, директори и учители, както и представители на Българската стопанска камара и на бизнеса от Северен централен регион за планиране. Приветствия към присъстващите отправиха областният управител на Русенска област Венцислав Калъчев, кметът на града Пламен Стоилов и ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев.

„За да върнем доверието в българския учител, професията трябва да стане регулирана.  Считам че това е изключително важно, защото ще ни помогне да регулираме качеството на образованието. Трябва да променим така учебните планове и програми, така че да бъдат атрактивни за децата, като спазваме и добрите наши образователни традиции. Трябва да привлечем млади хора в професията“, каза министър Клисарова.

По думите й връзката образование – бизнес е изключително важна както по отношение на средното, така и на висшето образование. Въвеждането на дуалната система или системата учене чрез работа ще помогне за намаляване на младежката безработица и за намаляване броя на отпадналите от образователната система.

На срещата представители на бизнеса заявиха готовност да се включат като партньори в дуалната система. Фирми обявиха, че не само ще обучават средни специалисти, но ще дават стипендии и дори ще спонсорират бъдещите специалисти да участват в международни конкурси.

Директори на училища поставиха и проблема с обема документация, с която е свързана работата им. Министър Клисарова обясни, че всеки момент проектът на стратегия за развитие на ИКТ ще влезе за обсъждане в Министерския съвет. В нея се предвижда да се създаде единна система за електронен обмен на документи между образователните институции.

В Русе министър Клисарова коментира и въпроса, свързан с предложението основното образование да се завършва в девети клас. По думите й предложението тепърва ще се обсъжда. После ще го коментираме. Искам да чуя мнения", заяви тя.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“