МИНИСТЪР КЛИСАРОВА: УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА УЧАСТВАТ В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕБНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

14.04.2014

„Категорично е мнението ми, че учителите задължително трябва да участват в подготовката и писането на учебниците“, заяви на среща с директорите на училища в област Габрово министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Тя обясни, че колективите по изготвяне на учебниците трябва да включват преподаватели от различни видове училища.

„Вие сте всеки ден с учениците, знаете какви са възможностите им за нови знания в определен клас и определена възраст и знаете колко време е необходимо за затвърждаване на знанията“, подчерта министър Клисарова.

Директорите и учителите поставиха въпроси, свързани с делегираните бюджети, които според тях би трябвало да не се разпределят по формулата „Парите следват ученика“. Те изразиха недоволство от учебните планове и програми, в които няма време за упражнения, както и се поинтересуваха ще има ли помощни оздравителни училища. Коментиран бе и въпросът за националните програми, по които работи  Министерството на образованието и науката (МОН).

„Националните програми остават и следващата седмица вероятно ще бъдат гласувани на заседание на Министерския съвет. Остават и проектите „Успех“, „Включващо обучение" и "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“, каза министърът.

По думите й проектът „Успех“ се удължава до края на 2014 година. Срокът за „Включващо обучение“ е изтеглен до края на учебната 2014/2015 година, предприети са необходимите мерки за продължаване и на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“. Тези три проекта ще бъдат и приоритет в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж‘‘, каквато МОН ще управлява за първи път.

„За по-малко от година екипът на министерството успя да увеличи с 90 % усвоените средства по европейски проекти спрямо периода 2007 – 2013 година и доказа, че има капацитет да управлява собствена програма“, коментира министър Клисарова.

В Габрово тя се срещна с ръководството на Техническия университет и посети  Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, където разговаря с учители и представители на фирми партньори на училището. Имаше среща и с екипа на Регионалния инспекторат по образованието - Габрово.

По-рано министърът посети ОУ „Христо Ботев“ в гр. Севлиево, където се срещна и разговаря с учители и ученици.

По време на визитата си в Габрово министър Клисарова бе придружавана от областния управител Николай Григоров и представители на местната власт от общините Севлиево и Габрово.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“