ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ РАБОТЕН СЕМИНАР В СТАРА ЗАГОРА ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

Начало » Последни публикации

15.04.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри в гр. Стара Загора семинар по проект „Нова възможност за моето бъдеще“, реализиращ се от Министерството на образованието и науката (МОН), съфинансиран от Европейския социален фонд, на обща стойност 5 862 200 лв.

В приветствието си към участниците във форума заместник-министър Кръстев отбеляза значението на европейските фондове за финансирането на образователната система в България и акцента, който се поставя върху професионалното образование и обучение.

В работната среща участваха Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция по професионално образование и обучение, Георги Хаджийски, парламентарен секретар на МОН, Донка Симеонова, началник на РИО – Стара Загора. На семинара, който се проведе в хотел „Верея“, присъстваха директори, служители, експерти от професионални гимназии от Стара Загора и областта.

По-късно същия ден заместник-министър Кръстев посети гр. Опан и гр.Чирпан. В общината в Опан той се срещна с кмета Минчо Чавдаров и с председателя на Общинския съвет Румяна Динева. В Чирпан заместник-министър Кръстев се срещна с кмета Кичка Петкова, както и с нейния екип.

Основен акцент в разговорите с общинските ръководства бе значението за осигуряване на равен достъп до образование за учениците от малките населени места, необходимостта от подкрепа за по-малките общини с фокус към равен достъп и качество на образованието.

На срещата в община Чирпан бяха обсъдени ролята и мястото на Професионалната гимназия по селско стопанство за подготовката на кадри в отговор на потребностите на местните работодатели.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“