1439 СА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД 7. КЛАС

Начало » Последни публикации

13.05.2014

1439 паралелки са предвидени в държавния план-прием за кандидатстващи ученици след 7. клас през учебната 2014-2015 г. Профилираните паралелки в средно-образователните училища (СОУ) в цялата страна ще са 819, а в професионалните гимназии – 620  паралелки. През тази учебна година седмокласниците са 61 844.

 

В София – град са заявени 201 профилирани паралелки в СОУ и 99 в професионалните гимназии, а завършващите 7. клас са 9922.

 

28 236 ученици, завършващи 8. клас, ще могат да продължат образованието си в 179 непрофилирани и 232 профилирани паралелки в СОУ, в 697 паралелки в професионални гимназии или в 68 паралелки за професионална квалификация в СОУ.

Завършващите 8. клас в София – град са 2698. Те ще могат да кандидатстват за 9 непрофилирани и 41 профилирани паралелки в СОУ, 37 паралелки в професионални гимназии и 3 паралелки за професионална квалификация в СОУ.

 

След 8. клас учениците могат да се запишат и във вечерни или задочни паралелки. Във вечерната форма на обучение общообразователните паралелки са 28, а професионалните – 54. Задочните паралелки в СОУ са 8, а в професионалните гимназии – 203.

 

В държавния план-прием са предвидени  и 73 паралелки за професионална квалификация за ученици с изоставане в умственото развитие, както и 4 паралелки за деца в специализирани училища.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“