МИНИСТЪР КЛИСАРОВА ПРЕДЛОЖИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ АГЕНЦИИТЕ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В ЕС

Начало » Последни публикации

20.05.2014

„Изграждане на взаимовръзка между националните агенции по оценяване и акредитация на страните членки на ЕС ще гарантира прозрачност и качество на образованието“. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Клисарова по време на участието си в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, който се състоя днес в Брюксел.

По време на политическия дебат на тема „Трансграничното образование - възможности и предизвикателства“ професор Клисарова подкрепи тезата за намаляване на бюрокрацията при признаване на дипломите за средно и висше образование в рамките на съюза. Според нея създаването на обща платформа за съвместни действия на агенциите по оценяване и акредитация ще намали трудностите, пред които са изправени европейските граждани при признаване на образование и научни степени в отделните страни.

„Много важно е да подкрепяме неделните училища, които са гаранти за запазване на културното и езиковото многообразие в Европа“, сподели с колегите си министър Клисарова. Тя уточни, че извън България има 157 такива училища, в които се изучава български език.

В хода на заседанието проф. Клисарова подкрепи идеята на Словения за разширяване на обхвата за стипендии за мобилност на студенти от Западните Балкани в рамките на Европейската програма „Еразъм+“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“