С 2 309 780 ЛЕВА Е ОБНОВЕНА БАЗАТА НА 4 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В СТРАНАТА

Начало » Последни публикации

26.02.2014

Базата на четири професионални гимназии в страната е обновена  с 2 309 780 лева по Оперативна програма „Регионално развитие“.

Министерството на образованието и науката е бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Към настоящия момент се отчита изпълнението на два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

В Професионалната гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот са извършени дейности за 742 810,81 лв.;

В Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Асен Златаров“ - София; Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” - София; Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – София са извършени дейности за 1 566 970,10 лева.

В Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов” – Сопот, строително-монтажните работи обхващат: обновяване на отоплителната система, включващо изграждане на  вътрешна отоплителна инсталация на учебен корпус №1, актова зала, общежитие №1, физкултурен салон №1 и ученически стол и свързване на обновената отоплителна инсталация с физкултурен салон № 2 и учебна работилница „Ново начало”.

Извършени са енергоспестяващи дейности, свързани с изпълнение на външната топлоизолация на учебен корпус № 1 и на хидроизолация на покрива на същия. Съгласно договора е извършена и доставка на оборудване, включващо компютърни  конфигурации, цифрова мултифункционална машина с цветен копир и видеосистема, осигуряващи съвременно и качествено образование.

В ПГ по екология и биотехнологии, ПГ по електроника „Джон Атанасов”, ПГ по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” са осъществени редица дейности, сред които и по саниране (топлоизолация) на фасади. По линия на отопление и вентилация е приключена работата по изграждане на учебна соларно-термична инсталация и ремонт на въздуховоди и камини.

В  Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Асен Златаров“ – София  е осъществено подобряване достъпа на хора с увреждания   чрез изграждането на подходяща архитектурна среда в училището.  Направен е ремонт и подмяна на ел. инсталация и осветление, доставка и монтаж на комплексно аварийно осветление.

В Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” - София е изграден асансьор, улесняващ достъпа на хора с увреждания.

В Професионалната гимназия по електротехника ”Джон Атанасов” - София  е извършен основен ремонт на електрическа инсталация и e  изградена учебна соларна фотоволтаична инсталация.

По линия на финансирането чрез ОП „Регионално развитие“ са извършени и редица обновителни работи, свързани с подмяна на врати, настилки, облицовки, бояджийски работи, ремонт на покрив, доставка на учебно оборудване за професионално обучение, както и други дейности по обновяване на образователната инфраструктура.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“