НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

Начало » Последни публикации

27.05.2014

Отворете новината, за да свалите файловете:

Български език и литература, 21 май 2014 г.

Математика, 23 май 2014 г.

29 май 2014 г.

KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия"

28 май 2014 г.

КОО "Природни науки и екология"

27 май 2014 г.

Английски език

Немски език

Френски език

Руски език

Испански език

Италиански език

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“