ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НАЛБАНТ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В ИСТАНБУЛ

Начало » Последни публикации

10.12.2013

„Приветстваме инициативата, на която ще сложим начало с фокус „Призив за действие. Равенство в образованието сега“. Направленията, целите и мерките, залегнали в този документ, напълно съответстват на политиките, които реализира българското правителство. Основната част от отговорностите за прилагането на тези мерки е съсредоточена в Министерството на образованието и науката, но те ще бъдат осъществени чрез междусекторен подход и чрез активното въвличане на всички заинтересовани страни”. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант на Регионалната конференция на министрите на образованието на тема „Включване на всички деца в качествено образование”. Срещата се провежда от 10 до 13 декември 2013 г. в Истанбул и е организирана от Министерството на националното образование на Република Турция и УНИЦЕФ.

Изказването на г-жа Налбант бе в подсесията  „Изготвяне на планове и програми за деца от рискови групи – ромските деца: изрично, но не изключително насочване“. Тя представи мерките, които се вземат в България за децата от малцинствените групи и преди всичко за ромските деца и децата в неравностойно положение.

„В България образованието е задължително до 16-годишна възраст. В училищното образование усилията ни са насочени към повишаване на обхвата на деца от ромски произход, към задържането им в задължителна училищна възраст, към продължаване на образованието в гимназия и университет, към реинтеграция на отпадналите от системата, квалификация на учителите за работа с деца от ромски общности и специфични информационни кампании с родителите, както и подкрепа на десгрегационните процеси и поощряване на обучението в етнически смесени паралелки и училища”, обясни г-жа Налбант.

Тя запозна колегите си и със стратегическите документи, нормативни актове и програми, насочени към задържане в образователни структури на ромските деца и младежи.  „Ефективността и устойчивостта им ще бъдат допълнително гарантирани чрез регионални политики и международни инициативи, каквато е днешната конференция. Ето защо, като заявяваме още веднъж подкрепата си за Призива за действие, изразяваме и надежда, че споделеният ни тук опит ще бъде от полза за всички държави, които застават зад тази изключително важна инициатива!„, каза заместник министър Налбант.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“