СТУДЕНТИ ПРАВЯТ РАБОТНА ГРУПА ПО ПРОЕКТА ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

29.11.2013

Работна група от студенти ще събира предложения по проекта за Стратегия за висшето образование 2014-2020 г.  Комисията ще предостави всички мнения  и становища на Министерството на образованието и науката. За това се договориха на среща министър-председателят Пламен Орешарски, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и представители на студентите от повече от 30 висши училища.  „Изпратихме покани до колегите от страната, срещата беше отворена за участие“, заяви Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/.

„Откриваме, че всичко написано не отговоря на главната цел –  да се осигуряват работни места“, постави въпроса си на премиера студент от НСА. В отговор Пламен Орешарски обясни, че целта е системата да се промени така, че да се готвят максимално ефективни кадри, като успоредно с това трябва се създават условия  за нови работни места. Той обясни, че е много важно Стратегията да бъде възприета от повечето студенти, защото те се ползват от университетските знания. „Одобряването на документа от ЕС ще позволи финансирането на дейности от европейските фондове. Но нека не правим Стратегия за Европа, а такава, която да бъде от полза за нас”, подчерта министър-председателят.
 
На срещата, която се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет, министър Клисарова направи кратка презентация на основните моменти, залегнали в проекта за Стратегия за висшето образование. Проектът е публикуван на страницата на МОН.  „Какъв да бъде приемът, как да гарантираме качеството на образование, как да гарантираме студентската мобилност, как да улесним достъпа до висше образование? Къде е ролята на студентите в управлението на университетите и по какъв начин трябва да участват? Трябва ли да върнем държавната поръчка?“ бяха само част от въпросите, които министър Клисарова отправи към студентите. Тя припомни, че в бюджета на МОН има допълнителни 100 млн. лв., които ще отидат целево за определени политики за образованието. „Образованието не е разход, а е инвестиция“, повтори министър Клисарова думите на премиера.

На брифинг след срещата проф. Клисарова обобщи мненията на участниците в срещата, която продължи почти два часа. „Студентите коментираха начина на финансиране и на управление,  каква система на акредитация трябва да има. Беше засегнат и въпросът за Тараклийския държавен университет, за неговото финансиране. Поставиха въпроса , че в стратегията недостатъчно е отбелязано, че младите хора трябва да останат в страната и да учат тук в България, за което ние трябва да създадем условия. Поставиха въпроса  тригодишен или четиригодишен  да е курсът за бакалавър, както и връзката бакалавър-магистър-доктор. Обединиха се около  това, че реализацията на пазара на труда е важно да има тежест за рейтинга на всяко висше училище.” Тя допълни, че е имало въпроси за дуалната система , за въвеждане на неформалното образование във висшето образование, както и каква ще бъде оптимизацията на висшите учебни заведения.  Студентите искали да има единна система за кандидатстване и ранно професионално ориентиране още от училищната възраст.

Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети, благодари на премиера Пламен Орешарски и министър Клисарова за срещата  „Тя е много важна за нас, защото това касае нашето бъдеще. Уверяваме, че студентите ще се включат активно в писането на представената основа на Стратегията“,  каза той.  „Много се радвам на формата, която поставиха за приемане на Стратегията, а именно широко обществено обсъждане. Надявам се  нашите предложения да бъдат конкретни. Те ще бъдат предоставени на министъра на образованието“,  допълни Яна Вангелова, зам.-председател на НПСС.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“