МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДСТАВЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

12.09.2014

Министерството на образованието и науката представя за обсъждане финалната версия за проект на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014-2020 г. с финансиране от ЕС и национално съфинансиране.

Управляващ орган на програмата е Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените официални коментари от Европейската комисия. Предстои и провеждането на обществено обсъждане в София.

Пълният текст на програмата може да видите на посочения линк:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=706

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 18.09.2014 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“