ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ НА МАНТАЛИТЕТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЗИКОВОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Начало » Последни публикации

26.09.2014

Европейски ден на езиците – 26 септември 2014 година

 

Страсбург, 26.09.2014 – декларация на Главния секретар на Съвета на Европа г-н Ягланд по случай Европейския ден на езиците:

„На 26 септември ние честваме голямото езиково разнообразие в Европа. Да си припомним думите на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който каза, че езикът често е източник на недоразумения. Наистина езикът може да бъде използван като оръжие, като средство за дискриминация и унижение.

Заедно можем да направим така, че езиците да не бъдат източник на недоразумения, а да са ключът за междукултурния диалог и взаимното уважение. За да се осъществи това, ние трябва да развиваме манталитета си и да подкрепяме езиковото разнообразие. 

Съветът на Европа силно се е ангажирал с всички езици в Европа както чрез работата, свързана с опазването на регионалните или малцинствени езици, и изработването на общи норми за преподаване и оценяване на езиковите компетентности, така и чрез подкрепата, оказвана на страните членки за прилагане на приобщаващ подход в обучението по езици.

Днес Европейският ден на езиците се чества в Страсбург, в Грац заедно с Европейския център за съвременни езици и с многобройни прояви в цяла Европа и по този начин ние подчертаваме главната роля, която играят езиците за изграждането и развитието на толерантни, миролюбиви и приобщаващи общества.“

***

За повече информация относно Европейския ден на езиците и стотиците дейности, които се провеждат в цяла Европа: www.coe.int/jel.

 

 

Обща информация за Европейския ден на езиците:

 Европейският ден на езиците има за цел да насърчава ученето на езици в цяла Европа.

По инициатива на Съвета на Европа Европейският ден на езиците се чества на 26 септември всяка година след отбелязването на Европейската година на езиците през 2001 г.

Неговите специфични цели са :

  • да привлича вниманието на обществеността към значимостта на ученето на езици, за да се създават благоприятни условия за многоезичието и разбирателството между културите;
  • да подкрепя голямото езиково и културно разнообразие в Европа;
  • да насърчава ученето на езици през целия живот в училище и извън него.

Електронната страница на Европейския ден на езиците е достъпна на 28 езика. През 2013 г. повече от 620 прояви бяха регистрирани в календара. Този брой представлява само малка част от всички дейности, които се провеждат в Европа и извън нея около 26 септември и основно са организирани в училищата, университетите, асоциациите и културните и езикови институти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“