ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАСТРЕВА ОТКРИ КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Начало » Последни публикации

26.09.2014

В изпълнение на Националната програма „Квалификация – 2014 г.“  и по повод Европейския ден на езиците днес, 26.09.2014 г., в хотел „Рамада“ - София, се проведе Национална кръгла маса „Иновативни педагогически практики“ за учители по английски език.

Събитието се организира от Министерството на образованието и науката и Британски съвет – България и цели усъвършенстване на уменията на учителите по английски език. Демонстрациите са приоритетно насочени към младите учители по английски език, които се нуждаят от иновативни практики  на преподаване и методическа подкрепа.

Заместник-министър  Ваня Кастрева се обърна към участниците в обучението: „ За мен е изключително удоволствие да поднеса поздравите на министър Коларова за този приятен ден, за този празник на европейското  многоезичие. В Европа се говорят над 200 езици. От 2001 г. обаче този ден, който всички страни членки на ЕС почитаме с уважение, наистина се превърна в празник, отличаващ Европа от другите континенти. Това, с което Европа се гордее и е силна, е нейното единство в многообразието, зачитането на идентичността на всеки един от народите - народи с достойнство, с история, с традиции.“

Тя изрази благодарност към дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН и към директора на-Британския съвет - България, г-жа Любов Костова, за инициативата, именно днес да отбележат Деня на европейските езици по един различен начин, организирайки кръгла маса по проблемите на квалификацията на учители по английски език.

„Това е  едно събитие, даващо увереност, че българското образование е съизмеримо с европейското. Да преподаваш е наистина мисия, достойнство, предизвикателство, но да отваряш вратите на децата към чуждия език, е като да отваряш  прозореца на знанието на децата, градейки мостове към света, давайки шансове за личностно и професионално развитие, изграждайки културно сътрудничество и работейки за прогреса на обществото, в което живеем“, каза в заключение заместник-министър Кастрева и пожела на младите учители  по английски език да се превърнат в посланици на знанието, посланици на  чуждия език, който ни прави по-богати.

В обучението се включиха над 100 учители по английски език. 

 

 

.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“