МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ Е ЧЕСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Начало » Последни публикации

01.10.2014

„Да бъдеш част от студентската общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е чест за младите хора“, каза министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова  на официалната церемония по случай началото на новата 127-ма академична учебна година в най-старото висше училище у нас. На тържеството присъстваха министър-председателят проф. Георги Близнашки, министърът на културата Мартин Иванов, експрезидентът  д-р Желю Желев и много гости.

„Обучението в Алма матер е не само средство за бъдеща професионална реализация, но и възможност за себеоткриване и себедоказване, за осъществяване на идеи, възможност за промяна на заобикалящия ни свят“, подчерта министър Коларова  и допълни, че висшето училище е „мястото, където идеалите, въображението, усилията, приятелствата и постиженията намират общ покрив. Където всеки може да намери своята лична причина да живее буден, да придобие мъдрост и смелост, воля за успех и щастие.“

Доцент Коларова отбеляза, че през изминалите десетилетия на неуморен труд в подготовката на кадри по широк брой специалности от различни професионални направления Университетът се превръща  в едно от най-важните средища на българското висше образование и наука. Като най-старото висше училище в страната, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е  най-разпознаваем в европейското и световно образователно пространство и същевременно той е и най-големият и престижен научноизследователски център  у нас.

Към първокурсниците министър Коларова се обърна с думите: „Вие сте тези, които трябва да продължите делото, започнато от основателите на най-престижното висше училище в България, което днес е Вашият Университет.“ Тя подчерта още, че те са тези, които ще имат по-големи възможности, но и по-голяма отговорност да оправдаят надеждите на своите преподаватели, на своите родители, на цялото общество. Защото те ще бъдат и първите студенти, които ще се ползват от приоритетите и политиките, очертани от Стратегията за развитие на висшето образование в Република България, както и от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 година. Именно те са тази, които ще подготвят пътя за цялостното развитие на личността и нейната професионална реализация, а така също и за социалната и гражданската роля на индивида като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждането на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите.

Министър-председателят проф. Георги Близнашки призова в приветствието си по случай новата учебна година на най-старото висше училище на България качеството на образованието да се превърне в национална доктрина. „Без образовано население нацията би обезличила своята демократична идентичност и способността си да създава национално богатство“, категоричен беше министър-председателят, който цитира думи на английския философ Френсис Бейкън, според когото „знанието на човека е мярка за силата му и основа за неговия духовен свят“. От най-съществено значение обаче е дали силата на знанието е в правилните ръце, допълни проф. Георги Близнашки.  

„Нашата Алма Матер е един от най-престижните университети в Европа е и културен кръстопът“, каза премиерът в приветствието си, като изтъкна, че в СУ си дават среща традициите и иновациите, младостта и рутината и различни възгледи и култури. Премиерът открои и научните постижения на Софийския университет като водещи както на национално, така и на световно равнище. 

Ректорът на най-старото висше училище проф. Иван Илчев представи преподавателския състав на университета и отбеляза предимствата да учиш в най старото висше училище, което обучава повече от 10 % от всички студенти в страната. „Едва ли си давате ясна сметка, но пред вас са отворени не само вратите на СУ, пред вас са отворени вратите на повече от 650 университета, най-добрите университети, с които сме сключили договори по програмата „Еразъм“, обърна се той към студентите и подчерта, че това е университетът, който стои начело на всички национални класации за най-добро висше училище.

На първокурсниците проф. Илчев каза:„Ставате част от университет, който за свое мото е избрал „Знанието прави силата“, можем да го кажем и иначе „Знанието побеждава силата“.

С пожелание за здраве и неуморен труд в процеса на овладяване на знанията и с амбицията да вървят напред и да развиват университета като стожер на демократичното общество в България, под звуците на „Многая лета“, проф. Илчев откри новата  академична учебна 2014/2015 година.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“