ЕКСПЕРТИ ОТ МОН ИЗВЪРШВАТ ПРОВЕРКА ПО ЖАЛБА ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ ОТ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

07.10.2014

Експерти от  дирекциите „Организация, контрол и инспектиране“ и „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката извършват  проверка по жалба, подадена от майка на дете от IV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ , гр. София.

В сигнала си майката твърди, че необичайното  поведение на детето кара родителите да мислят, че върху него е упражнено насилие в училище.    

Проверката на МОН цели да установи с точност  фактите от сигнала на родителите. Данните от проверката ще бъдат оповестени своевременно след нейното приключване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“