ЕКСПЕРТИ ОТ МОН ИЗВЪРШВАТ ПРОВЕРКА ПО ЖАЛБА ЗА НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ ОТ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

07.10.2014

Експерти от  дирекциите „Организация, контрол и инспектиране“ и „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката извършват  проверка по жалба, подадена от майка на дете от IV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ , гр. София.

В сигнала си майката твърди, че необичайното  поведение на детето кара родителите да мислят, че върху него е упражнено насилие в училище.    

Проверката на МОН цели да установи с точност  фактите от сигнала на родителите. Данните от проверката ще бъдат оповестени своевременно след нейното приключване.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“