ЗАМЕСТНИК–МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОБСЪДИ С РОДИТЕЛИТЕ НА АНА-МАРИЯ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И ВРЪЩАНЕТО МУ КЪМ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

09.10.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева инициира среща с родителите на Ана-Мария от IV помощно училище, които подадоха сигнал за извършено посегателство спрямо дъщеря им. На срещата беше обсъдено и прието предложението на заместник-министър Кастрева за оказване на цялостна помощ при възстановяване на детето и връщането му към участието в учебния процес.

С цел реинтегрирането в неговата обичайна среда, в помощ на родителите ще бъде изпратен екип от специалисти психолози и терапевти по кризисна интервенция, както и сензорен терапевт, които да изготвят план и да проведат поетапна терапия за връщането на детето към неговото всекидневие и учебния процес.

Зам.-министър Кастрева обсъди с родителите проверката, извършвана от дирекции на Министерството на образованието и науката в IV помощно училище, която цели да изясни всички обстоятелства по сигнализирания случай. Бяха поднесени и взаимни извинения във връзка с възникнали проблеми при комуникацията на двете страни през медиите.

По време на срещата беше уточнена и координацията и административното съдействие от представителите на МОН за родителите с цел избор на училище, в което тяхното дете да продължи своето обучение след приключване на кризисните терапевтични мерки.    

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“