ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА МОН В IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

10.10.2014

Първите резултати от проверката на Министерството на образованието и науката в  IV помощното училище във връзка със случая с Ана-Мария, сочат, че  са допуснати нарушения и предстои да се вземат решения за последващи действия. Това заяви заместник-министър Ваня Кастрева пред 33-мата родители, които се бяха събрали на протест пред сградата на МОН в София и бяха поканени на среща в присъствието и на медии.

При проверката са установени  нарушения в организацията на учебно-възпитателния процес на 19.09.2014 г. В следобедните часове учениците са били оставени под грижите на непедагогически персонал. Също така е било допуснато детето да бъде с ученици в друга класна стая.

В училището не е въведен механизмът за противодействие на училищния тормоз.

При оплакването от страна на майката за липсваща дреха /бельо/ на дъщеря й, персоналът не е идентифицирал проблема, поставен от родителите, като ситуация за дете в риск и не е задействал Координационния механизъм за действие при деца в риск.

Проверката сочи, че в помощното училище не са предприети ефективни действия за сътрудничество и комуникация с родителите. Освен това са на лице и пропуски във воденето на училищната документация.

Според заместник-министър Кастрева, предвид тежестта на нарушенията, ще се предложи резултатите от проверката да се разгледат от дисциплинарната комисия в МОН и тя да реши какви наказания  да се наложат.

„Случаят с Ана-Мария е изключително важен и деликатен, затова ние вече инициирахме поредица от срещи с неправителствени организации, с ДАЗД и АСП, с МВР. Целта ни е да изработим заедно специален механизъм за превенция на риска в образователната система. За мен в едно успешно общество нещата се случват, когато всички вървим в една посока и работим в екип“, каза заместник-министър Кастрева.  Тя увери родителите, че те трябва също до участват със своите предложения при създаването на механизма. 

Присъстващите родители поставиха редица въпроси, свързани с необходимостта от осигуряване на сигурна среда за децата в образователните институции. Те предложиха още мандатност на директорите, периодични проверки на психическото състояние на преподавателите, осигуряване на лесен достъп на родителите до училищата, на психолози и камери в учебните заведения. Родителите поискаха при установени виновни в IV помощно училище, свикване на спешна родителска среща с ръководството на училището и проверка на всички помощни училища в България.

Също днес се проведе и работна среща между ръководните екипи на МОН и на Държавната агенция за закрила на детето, на която бяха обсъдени констатациите от проверките на двете институции.  

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“