ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА НА МОН В IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

10.10.2014

Първите резултати от проверката на Министерството на образованието и науката в  IV помощното училище във връзка със случая с Ана-Мария, сочат, че  са допуснати нарушения и предстои да се вземат решения за последващи действия. Това заяви заместник-министър Ваня Кастрева пред 33-мата родители, които се бяха събрали на протест пред сградата на МОН в София и бяха поканени на среща в присъствието и на медии.

При проверката са установени  нарушения в организацията на учебно-възпитателния процес на 19.09.2014 г. В следобедните часове учениците са били оставени под грижите на непедагогически персонал. Също така е било допуснато детето да бъде с ученици в друга класна стая.

В училището не е въведен механизмът за противодействие на училищния тормоз.

При оплакването от страна на майката за липсваща дреха /бельо/ на дъщеря й, персоналът не е идентифицирал проблема, поставен от родителите, като ситуация за дете в риск и не е задействал Координационния механизъм за действие при деца в риск.

Проверката сочи, че в помощното училище не са предприети ефективни действия за сътрудничество и комуникация с родителите. Освен това са на лице и пропуски във воденето на училищната документация.

Според заместник-министър Кастрева, предвид тежестта на нарушенията, ще се предложи резултатите от проверката да се разгледат от дисциплинарната комисия в МОН и тя да реши какви наказания  да се наложат.

„Случаят с Ана-Мария е изключително важен и деликатен, затова ние вече инициирахме поредица от срещи с неправителствени организации, с ДАЗД и АСП, с МВР. Целта ни е да изработим заедно специален механизъм за превенция на риска в образователната система. За мен в едно успешно общество нещата се случват, когато всички вървим в една посока и работим в екип“, каза заместник-министър Кастрева.  Тя увери родителите, че те трябва също до участват със своите предложения при създаването на механизма. 

Присъстващите родители поставиха редица въпроси, свързани с необходимостта от осигуряване на сигурна среда за децата в образователните институции. Те предложиха още мандатност на директорите, периодични проверки на психическото състояние на преподавателите, осигуряване на лесен достъп на родителите до училищата, на психолози и камери в учебните заведения. Родителите поискаха при установени виновни в IV помощно училище, свикване на спешна родителска среща с ръководството на училището и проверка на всички помощни училища в България.

Също днес се проведе и работна среща между ръководните екипи на МОН и на Държавната агенция за закрила на детето, на която бяха обсъдени констатациите от проверките на двете институции.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“