МИНИСТЪР КОЛАРОВА ИЗНЕНАДВАЩО ПОСЕТИ IV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

16.10.2014

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова и директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в  МОН Лазар Додев  изненадващо посетиха IV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ в София.

Министърът се запозна на място с условията на работа в училището и с дежурните представители на персонала. Тя посети специализираните кабинети по кинезитерапия, арттерапия, сензорния кабинет и игротеката, както и заниманията, извършвани в момента в класните стаи.

Представена беше и производствената практика, която се извършва от най-големите ученици в училището.

Доц. Коларова изрази своята критика към директора  Венета Бочева Ал-Шериф за констатираните многобройни нередности при проверката на МОН, извършена след сигнал на родители за упражнено насилие над тяхното дете в рамките на училището. Очаква се директорът да даде своите писмени обяснения  пред дисциплинарната комисия на МОН в съответствие със законовите срокове.

Представители на персонала изразиха пред министър Коларова безпокойствието си от неправомерния натиск, на който се чувстват подложени, вследствие на отправените подозрения и обвинения за тормоз на дете. Според тях в резултат на този натиск четирима служители от училището са пожелали да напуснат.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“